Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3226343,
e-mail: info@melkar.gr